Remix Comix Praha

Mezikrok je pražská odnož mezinárodních uměleckých rezidencí projektu Remix Comix. Klade si za cíl seznámit veřejnost s výzvami, kterým čelí mladí dospělí opouštějící dětské domovy a nabídnout jednoduchou sérii kroků, které mohou vést k přímé pomoci.

Pro tyto děti byli dospělí většinu jejich dosavadního života zdrojem zklamání nebo symbolem institucionální péče, která v podobě, jež funguje v ČR, nedovolí svým svěřencům zažít nápodobu běžné rodiny. Nejčastějším MO systému je výchova v rozlehlých komplexech umístěných mimo větší města, kde každodenní život připomíná školu v přírodě. Mezi desítkami jim podobných nemají šanci se naučit budovat funkční, osobní vztahy a svůj život začínají v hlubokém emočním deficitu (nebo s traumatickou poruchou), který se v dospělosti snaží utlumit alkoholem a drogami. Smutná realita, v kombinaci s negativním vlivem nebo zneužíváním původní rodiny, se projevuje v ‘neúspěchu’ více než poloviny těchto dětí žít běžný život. Neúspěch ovšem v tomto případě znamení život na ulici, ve vězení nebo předčasné úmrtí.

Více o podobě české institucionální péče dětských domovů.

Zkušenosti zmíněné marginalizované skupiny rezidentům předali přímo její členové: Michal Ďorď z organizace Vteřina po té a Karolína Stránská projektu Patron. Z této organizace vzešla i spolupráce s Lukášem Talpou, na jehož přednášce se rezidenti dozvěděli více o konkrétní pomoci, kterou lze dětem nabídnout. Skrz prezentaci komiksové série Nejisté domovy organizace Ašta Šmé se tým seznámil s metodikou zpracovávání tématu a způsoby, jak citlivě přistupovat k narativu životního příběhu. V neposlední řadě díky promítání časosběrného dokumentu Sbohem, děcáku! rezidenti viděli, jak se situace pro mladé dospělé vyvíjí v průběhu let po opuštění státního systému.

Velkoformátová malba, jež na problematiku upozorňuje, vznikla jako společný projekt mezinárodní skupiny umělců z partnerských evropských zemí. Tým pod vedení české kurátorky Štěpánky Jislové ve složení Jakub Bachorík (Česká republika), Asja Komadina (Srbsko), Jana Adamović (Srbsko), Neža Jurman (Slovinsko), Indi Hoorweg (Holandsko), prošel v rámci rezidence řadou přednášek, ze kterých pro výsledný projekt čerpali.

Zkušenosti zmíněné marginalizované skupiny jim předali přímo její členové: Michal Ďorď z organizace Vteřina po té a Karolína Stránská projektu Patron. Z této organizace vzešla i spolupráce s Lukášem Talpou, na jehož přednášce se rezidenti dozvěděli více o konkrétní pomoci, kterou lze dětem nabídnout. Skrz prezentaci komiksové série Nejisté domovy organizace Ašta Šmé se tým seznámil s metodikou zpracovávání tématu a způsoby, jak citlivě přistupovat k životním příběhům marginalizované skupiny. V neposlední řadě díky promítání časosběrného dokumentu Sbohem, děcáku! rezidenti viděli, jak se situace pro mladé dospělé vyvíjí v průběhu let po opuštění státního systému. Více o spolupracujících organizacích.

Zaujala vás problematika dětských domovů a máte zájem pomoci?

Kroky, které lze podniknout, ať už vám dává největší smysl poskytnou patronáž, finanční částku podporujícím organizacím, nebo své sociální kontakty, naleznete ZDE

Rezidence proběhla jako součást mezinárodního projektu Remix Comix, jehož cílem je přinášet témata marginalizovaných skupin do veřejného prostoru prostřednictvím komiksu. Na projektu se podílelo pět partnerů ze čtyř evropských zemí: slovinský komiksový magazín Stripburger, sociálně angažované divadlo ZID Theater v Amsterdamu, srbský festival Nova a umělecký spolek LED Art, českou účast zaštítil festival ilustrace a komiksu LUSTR.

Během roku 2023 hostila každá z partnerských organizací mezinárodní uměleckou rezidenci, která se za účasti kreativních profesionálů ze všech zúčastněných zemí věnovala tématům různých marginalizovaných skupin. Rezidenti v srbském městě Novi Sad společně připravili výstavu věnovanou romské komunitě z vyloučených lokalit, holandská rezidence v Amsterdamu vyústila v malbu murálu a performance inspirovanou příběhy imigrantů. V rámci pobytu v Lublani reagovala mezinárodní skupina výtvarníků na realitu nezávislého kulturního centra Metelkova, na jehož plotě vznikl velkoplošný murál. Poslední rezidence v srbském Pančevu tematizovala problémy seniorů. Českou účast na zahraničních rezidencích zajistili ilustrátor Tomáš Staněk, textilní designérka Miroslava Konečná, ilustrátorka a animátorka Terezie Unzeitigová a ilustrátorka a autorka nezávislých komiksů Lucie Lučanská. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií skrze program Kreativní Evropa.

Pořadatelem pražské rezidence Remix Comix byl festival LUSTR, který již od roku 2013 reflektuje, podporuje a rozvíjí ilustrátorskou a komiksovou scénu v České republice, a také pravidelně prezentuje české tvůrce a tvůrkyně v zahraničí. Cílem festivalu je přinášet vhledy do nejčerstvějšího dění v oboru široké veřejnosti, objevovat nové cesty, kudy se ilustrace a komiks ubírají, zprostředkovávat kontakty mezi českými i zahraničními tvůrci, lektory, nakladateli a kurátory, a také zábavnou formou edukovat všechny, kdo rádi kreslí.

https://www.grafficon.cz/ https://vnitroblock.cz/ https://ipatron.cz/ https://ilom.cz/ https://www.nadaniadovednosti.cz/