Partneři

Projekt Patron

Projekt Patron pomáhá mladým lidem z dětských domovů začlenit se do společnosti a připravit se na samostatný život. Dospívající chlapci a dívky jsou po odchodu z dětského domova na většinu věcí sami a proto je pro ně důležité vědět, že mají komu věřit a na koho se obrátit. Patron jim nabízí i vzácný vztah jeden na jednoho. Proto by měl mít každý z nich svého patrona!

Více na: https://ipatron.cz

Ašta šmé

Ašta šmé je sdružení složené z odborníků v sociálních vědách a umělců. Uskupení se tematicky soustředí na kulturní diverzitu, sociální nerovnost a minoritní skupiny. V rámci jejich působení vzniklo hned několik biografických dokumentárních komiksů. Nejvýraznějším z nich je série Nejisté domovy, ve kterých komiksovou formou zpracovávají reálné příběhy lidí, kteří si prošli dětským domovem s důrazem na to, jaký tato zkušenost měla dopad na jejich další život.

Více na: https://www.asta-sme.cz

Nadání a dovednosti o.p.s.

Nadání a dovednosti o.p.s. je nezisková organizace, jejímž posláním je pomáhat dětem z dětských domovů a pěstounských rodin s kariérním rozvojem a s prvními kroky do samostatného života. V rámci vzdělávacího projektu ROZHLED pomáhá již jedenáct let zprostředkovat dětem první kontakt s pracovním světem. Rozhled a další projekty úspěšně absolvovalo přes 1100 dospívajících.

Více na: https://www.nadaniadovednosti.cz

Vteřina po té

Vteřina poté, z.s.  je skupinou složenou z lidí, kteří si prošli ústavní péčí. Usiluje o to, aby práva dětí vyrůstajících v zařízeních institucionální péče nebyla jen prázdným pojmem, ale nejvyšší možnou hodnotou. Jejich cílem je posílit hlas dítěte a mladého člověka, který se v institucionální péči nachází a být jeho „prostředníkem“ ve vztahu k institucím, které o životě v ústavních zařízeních rozhodují.

Více na: https://www.vterinapote.cz

Dejme dětem šanci o.p.s.

Dejme dětem šanci se soustředí na pomoc dětem a mladým lidem z dětských domovů při jejich cestě k samostatnosti. Jejich cílem je úspěšné začlenění konkrétních jedinců do společnosti po opuštění dětského domova, a to poskytování startovací bytů, vytvářením podporovatelské sociální sítě nebo pracovního uplatnění a s ním spojené finanční nezávislosti. Organizace funguje ve spolupráci s vedením dětských domovů, ale jejich aktivity se vždy týkají konkrétního dítěte.

Více na: https://www.dejmedetemsanci.cz